BRONŞEKTAZİ

BRONŞEKTAZİ

BRONŞEKTAZİ

BRONŞEKTAZİ

Uzun süreli bir iltihap sonrası bir veya daha fazla bronşun kalıcı olarak genişlemesine bronşektazi denilir
Bronşektazinin nedenleri çok çeşitlidir.Genellikle sebebi ya infeksiyon hasarı ya da altta yatan immün yetmezliktir.
Genetik olarak   ………........Kistik fibroziste
İnfeksiyon  ……………........Tüberküloz, boğmaca,şiddetli pnömoni gibi
İmmün yetmezlik….............Kartagener,young sendromu,pirmer siliyer send
Toksik ve mekanikhasar....Aspirasyon,toksik gaz inhalasyonu,yabancı cisim

 
Bronşektazisi olan kişilerden en sık belirtiler öksürük,ısrarcı ve günlük balgam çıkarma, aralıklı kanlı balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığıdır. Fakat en önemli belirti özellikle sabaları olan günlük bol balgam çıkarmadır.
 Teşhis genellikle şikayetlere bakılarak  HRCT dediğimiz ince kesitli akciğer tomografisi çekilmesi ile konulabilir.
 Tedavi olarak enfeksiyon varsa antibiyotik tedavisi ile enfeksiyonun düzeltilmesi, birikmiş olan balgam varsa postüral drenaj,fizyoterapi ve nefes teknikleri ile atılması çok önemlidir. Grip ve zatüre aşısı ile profilaksi yapılmalıdır. Hastalık belli bir lopta ve şiddetli ise o lobun cerrahi operasyon ile çıkarılması da bir diğer ileri tedavi yöntemidir.

Telefon
WhatsApp
İnstagram
Telegram