PULMONER HİPERTANSİYON

PULMONER HİPERTANSİYON

PULMONER HİPERTANSİYON

PULMONER HİPERTANSİYON( AKCİĞER TANSİYONU)

Pulmoner hipertansiyon ortalama pulmoner arter basıncının ( PAP ) 25 mmHg nin üzerinde olmasıdır.Bu artmış pulmoner basınç, pulmoner yatakta hipoksi (oksijen düşüklüğü) veya yükselmiş pulmoner venöz dönüşe bağlı olabilir
   Pulmoner hipertansiyon
     1….Primer ( idiopatik)  pulmoner hipertansiyon
    2…..Pulmoner venöz hipertansiyon,hipoksemiyle ilişkili pulmoner hipertansiyon,kronik trombotik pulmoner hipertansiyon,nadir bozuklukla seyreden pulmoner hipertansiyon .
Pulmoner hipertansiyonun  klinik belirtileri göğüs ağrısı, egsersizle oluşan nefes darlığı, bayılma veya kan basıncında düşme, ayakta ödemden oluşur.
 Pulmoner hipertansiyon tanısı altta yatan olası sebeplerin dışlanmasıyla primer pulmoner hipertansiyon tanısı konulması amaçlanır Tanı amacıyla akciğer grafi,kan gazı ,ventilasyon-perfüzyon sintgrafisi,ekokadiyografi yapılabilir. Kesin tanı sağ kalp kateterizasyonu ile konulur.
Tedavi de amaç primer pulmoner hipertansiyonun tedavisidir.Bu amaçla prostaglandin analogları, endoteln reseptör antogonistleri, nitrik oksit ve fosfodiesteraz inhibitörleri kullanılır.
 Diğer pulmoner hipertansiyon tiplerinin tedavisi altta yatan hastalığın tedavisine göre yapılır.Özel bir tedavi gerekmez

Telefon
WhatsApp
İnstagram
Telegram